Regulamin

Regulamin dotyczący korzystania z serwisu internetowego www.tarczyca.info

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z mojego portalu. Wiem, że większość ludzi niezbyt lubi sformułowania prawne, dlatego postanowiłem jak najkrócej opisać to, co moim zdaniem jest najważniejsze:

Definicje:

a. Administrator i właściciel portalu www.tarczyca.info: Piotr Miśkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą przy ul. Humanistów 3 Warszawa.
b. Uczestnik portalu: dr n. med. Piotr Miśkiewicz.
c. Użytkownik portalu: uczestnik portalu lub osoba zainteresowana informacjami zawartymi w portalu www.tarczyca.info, korzystająca z jego zasobów oraz funkcji.

Regulamin szczegółowy:
Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.tarczyca.info [“Serwis”], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika portalu zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki. Nie posiadacie Państwo prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do zamieszczonych na stronie treści.

Jeśli nie akceptują Państwo przedstawionych przez Administratora warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
Informacje zamieszczane w Serwisie obejmują opisy stanów fizjologicznych oraz patologicznych dotyczących gruczołu tarczowego oraz innych zagadnień medycznych powiązanych z gruczołem tarczowym. W Serwisie przedstawiono opisy poszczególnych jednostek chorobowych obejmujące definicje, objawy, diagnostykę oraz stosowane leczenie. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą “regulamin”.

Zasady korzystania z Serwisu.

Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny w zakresie zagadnień związanych z fizjologią i patologią gruczołu tarczowego oraz pozostałych zagadnień medycznych powiązanych z fizjologią i patologią gruczołu tarczowego.
Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii, że możliwe będzie uniknięcie bezpośredniej porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego.
Ewentualne informacje dotyczące prezentowanych produktów zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży tych produktów. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
Właściciel zastrzega, że informacje podane w Serwisie mają charakter informacyjny. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji uzyskanych z Serwisu, mogą zostać podjęte dopiero po konsultacji z lekarzem. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte lub ich zaniechanie pod wpływem informacji w nim zawartych.
Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
Korzystanie z Serwisu oraz Usług polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Odpowiedzialność Właściciela.

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane osobiście przez doktora nauk medycznych Piotra Miśkiewicza na podstawie aktualnej literatury medycznej. Niektóre podane informacje zostały oparte na podstawie doświadczenia i poznanych przypadków zachorowań.
Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.

Właściwe prawo.

Korzystanie z niniejszego Serwisu podlega prawu polskiemu.
We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. “Prawo farmaceutyczne” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Ochrona prywatności.

Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Założenie przez Użytkownika konta (rejestracja konta) w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie materiałów marketingowych i handlowych drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Materiały będą rozsyłane przez firmę PytamDoktora sp. z o.o., al. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, KRS 0000593307.

Prawo autorskie.

Cała treść publikowana w niniejszym Serwisie jest chroniona prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WĄTKI NA FORUM

NAJNOWSZE KOMENTARZE

 • Beti:

  Witam czy mam chora tarczycę? Tsh 2,934,ft3 3,49poml, ft4 12,48, atg 316, 7, a...

 • ania5.11:

  Witam. Jak można interpretować poniższe wyniki ? ? Mam 24 lata. Kobieta Tarcz...

 • tarczyca.info:

  Szanowna Pani. Docelowe stężenie TSH w pierwszym trymestrze to mniej niż 2.5....

 • KingaR:

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Obecnie jestem w 6 tygodniu ciąży. Moje ...

 • AndrewFlo:

  Prawej patrząc na babcie z jej perspektywy po lewej stronie....

 • AndrewFlo:

  Dzień dobry. Moja babcia ma 91 lat i w ciągu kilku (5lat) pojawiło jej się...

 • sandra1287:

  Witam jestem w trakcie 4 rzutu Gravesa w trakcie przygotowywania do leczenia jod...

 • leptynka1987:

  Wiem, że problemy z tarczycą są dziedziczne. Mój tata ma nadczynność tarcz...

 • SylaW:

  Proszę o poradę odnośnie moich wyników. W lipcu poroniłam w 9 tygodniu cią...

 • Niedoczynność tarczycy w ciąży | Tarczyca.info:

  […] Szczegóły omówiono w dziale ciąża a tarczyca […]...

 • Podwyższone TSH w ciąży | Wysokie TSH a ciąża | Portal Tarczyca.info:

  […] jawnej niedoczynności tarczycy (podwyższone TSH, obniżone FT4) omó...

 • daniela:

  Witam Mam pytanie jestem tydzień po operacji całkowitego usunięcia tarczycy...