Niedoczynność tarczycy w ciąży

Niedoczynność tarczycy w ciąży: co to jest niedoczynność tarczycy, jakie są najczęstsze przyczyny i dlaczego tak ważne jest wczesne rozpoznanie

Niedoczynność tarczycy jest stanem, w którym dochodzi do częściowego lub całkowitego zniesienia produkcji hormonów gruczołu tarczowego. Wśród trzech najczęstszych przyczyn prowadzących do niedoczynności tarczycy należą: choroba Hashimoto (czyli przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy), stan po operacji tarczycy, stan po leczeniu jodem radioaktywnym. Choroba Hashimoto dominuje wśród tych trzech i stanowić będzie coraz częstszą przyczynę niedoczynności tarczycy w Polsce. Rozpoznanie niedoczynności tarczycy może zostać postawione jeszcze przed zajściem w ciążę.
Pierwszym przykładem jest kobieta, która jest już leczona z powodu niedoczynności tarczycy, świadomie wraz z lekarzem endokrynologiem przygotowuje się do zajścia w ciążę odpowiednio zwiększając dawki lewotyroksyny.
Drugim przykładem jest rozpoznanie niedoczynności tarczycy w trakcie badań kontrolnych u kobiety planującej ciążę. Tutaj również pod opieką lekarza endokrynologa pacjentka zostaje przygotowana do ciąży. Część rozpoznań niedoczynności tarczycy zostaje postawionych dopiero w ciąży. Czas rozpoznania (tydzień ciąży) oraz szybkość wdrożenia odpowiedniego leczenia ma bardzo istotne znaczenie w związku z ryzykiem powikłań jakie niesie za sobą nieleczona lub zbyt późno leczona niedoczynność tarczycy w ciąży. Ma to znaczenie zarówno dla matki, jak i płodu oraz dziecka. Promowanie zarówno wśród kobiet jak i lekarzy poszukiwania niedoczynności tarczycy u kobiet planujących ciążę może zmniejszyć częstość tych powikłań.

Jaka jest częstość występowania niedoczynności tarczycy w ciąży

Pełnoobjawowa czyli jawna niedoczynność tarczycy rozpoznawana jest u około 0,5% kobiet ciężarnych. Kilka razy częściej (2-3%) rozpoznawana jest u ciężarnych postać subkliniczna. Jest to stan poprzedzający pełnoobjawową niedoczynność tarczycy (charakteryzuje się podwyższonym stężeniem TSH przy prawidłowych stężeniach hormonów tarczycy). Należy jednak pamiętać, że nawet subkliniczna niedoczynność tarczycy niesie za sobą zwiększenie częstości powikłań u kobiet ciężarnych (np. wzrost ryzyka poronienia). U kobiet, które już chorują na chorobę autoimmunologiczną (np.: cukrzyca typu 1, niedokrwistość Addisona-Biermera, bielactwo) ryzyko zachorowania na chorobę Hashimoto jest większe niż w ogólnej populacji. Dotyczy to również kobiet, u których najbliżsi krewni chorują na chorobę Hashimoto lub inne choroby autoimmunologiczne.

Które kobiety wymagają szczególnej kontroli pod kątem ryzyka wystąpienia niedoczynności tarczycy w ciąży

Badanie TSH powinno zostać wykonane u kobiet planujących ciąże (rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego) lub będących w ciąży, szczególnie jeśli występują czynniki ryzyka choroby tarczycy. Dlatego też lekarz prowadzący kobietę (lekarz rodzinny, ginekolog-położnik, endokrynolog) powinien ze szczególną uwagą poszukiwać niedoczynności tarczycy u kobiet planujących ciążę lub będących w ciąży:

 • z wolem
 • leczących się wcześniej „na tarczycę”
 • z wywiadem chorób tarczycy w rodzinie
 • z wywiadem chorób autoimmunologicznych u najbliższych krewnych
 • chorujących na choroby autoimmunologiczne (cukrzyca typu 1, niedokrwistość Addisona-Biermera, bielactwo)
 • diagnozowanych z powodu niepłodności
 • po przebytych przedwczesnych porodach i poronieniach

Szczegóły omówiono w dziale ciąża a tarczyca

Objawy niedoczynności tarczycy w ciąży

Objawy niedoczynności tarczycy w okresie przed ciążą opisano w dziale dotyczącym niedoczynności tarczycy. W czasie ciąży przebieg niedoczynności tarczycy może nie być już tak typowy i prosty do rozpoznania. U części kobiet może mieć charakter asymptomatyczny (brak typowych objawów) lub objawy mogą być nieznaczne. Do najczęściej zgłaszanych należą: nadmierny dla danego tygodnia ciąży wzrost masy ciała, uczucie zimna, sucha skóra, zaparcia, senność. Dodatkowo w okresie ciąży niektóre z objawów mogą być trudne do interpretacji (uczucie zmęczenia, wzrost masy ciała). Kobieta w ciąży oraz lekarz prowadzący powinni w przypadku nawet pojedynczego objawu sugerującego występowanie niedoczynności tarczycy doprowadzić do ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia tej choroby. W przypadku potwierdzenia należy jak najszybciej wdrożyć leczenie i zgłosić się do lekarza endokrynologa celem dalszego leczenia.

Niedoczynność tarczycy w ciąży: wpływ na matkę

Nieleczona lub nieprawidłowo leczona niedoczynność tarczycy wiąże się ze zwiększoną częstością niepłodności u kobiet. Niedoczynność tarczycy w okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, odklejenia łożyska, krwawienia poporodowego niedokrwistości, nadciśnienia ciążowego.

Niedoczynność tarczycy w ciąży: wpływ na płód i dziecko

Prawidłowa czynność tarczycy matki oraz prawidłowo leczona niedoczynność tarczycy odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju płodu oraz dalszym rozwoju dziecka. Szczególnie istotny jest okres pierwszych 10-12 tygodni ciąży. W tym okresie tarczyca płodu nie produkuje jeszcze hormonów. W związku z tym jedynym ich źródłem są hormony tarczycy, które dziecko otrzymuje od matki. Mogą to być zarówno fizjologiczne wytwarzane hormony przez zdrową tarczycę matki jak również podawana w tabletkach lewotyroksyna u kobiet z niedoczynnością tarczycy. Istotnym jest również fakt, że w tym okresie dochodzi do organogenezy, czyli powstawania ważnych dla dziecka narządów w tym ośrodkowego układu nerwowego. Obecność prawidłowego stężenia hormonów tarczycy od matki jest dla dziecka w tym okresie niezbędna. W następnych okresach ciąży i rozwoju płodu tarczyca płodu stopniowo zaczyna się rozwijać i produkować własne hormony, ale aż do samego porodu udział hormonów tarczycy od matki jest nadal niezbędny.
Nieleczona lub nieprawidłowo leczona niedoczynność tarczycy u kobiety w ciąży może ostatecznie doprowadzić do licznych powikłań ze strony płodu. Ilość i ciężkość tych powikłań zależą przede wszystkim od stopnia niedoboru hormonów tarczycy oraz czasu trwania (które tygodnie ciąży, jak długo). Do powikłań ze strony płodu i noworodka należą: przedwczesny poród, niska masa urodzeniowa, noworodkowy zespół zaburzeń oddechowych, zwiększone ryzyko zgonu płodu i noworodka. W przypadku dzieci matek z niedoczynnością tarczycy w ciąży częściej stwierdza się zaburzenia rozwoju neuropsychologicznego, obniżenie ilorazu inteligencji oraz przyszłych możliwości edukacyjnych dziecka.

Niedoczynność tarczycy u kobiety planującej ciążę i w ciąży: jak postępować

U kobiety planującej ciążę oraz będącej w ciąży w każdym przypadku podejrzenia niedoczynności tarczycy należy wykonać badania, które ją wykluczą lub potwierdzą. W przypadku rozpoznania niedoczynności tarczycy kobieta planująca ciążę powinna zgłosić się do lekarza endokrynologa celem przeprowadzenia pełnej diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Dalsze prowadzenie kobiety przed ciążą, w okresie ciąży i po porodzie powinno odbywać się pod kontrolą endokrynologa. W przypadku rozpoznania niedoczynności tarczycy w ciąży leczenie powinno zostać wdrożone niezwłocznie i kontynuowane przez lekarza endokrynologa. Obecnie brak w standardowych zaleceniach w Polsce wykonywania badania stężenia TSH u wszystkich kobiet planujących ciążę lub będących w ciąży. Dotyczy to także tak bogatych krajów jak Stany Zjednoczone Ameryki. Dlatego też tak istotne jest zwrócenie uwagi na każdy z objawów mogących sugerować występowanie niedoczynności tarczycy w tej grupie kobiet oraz na czynniki ryzyka (patrz pkt 3). W każdym przypadku gdy istnieją wątpliwości wskazane jest wykonanie badania.

Niedoczynność tarczycy w ciąży: jakie badania wykonać

Badanie stężenia TSH jest podstawowym badaniem w diagnostyce czynności tarczycy. W okresie planowania ciąży oznaczenie stężenia TSH jest wyjściowym badaniem, które uzupełniamy o badania wolnych hormonów tarczycy (FT4, FT3) w przypadku nieprawidłowego wyniku TSH. W okresie ciąży wiele czynników może wpływać na wynik stężenia TSH przez co ocena czynności tarczycy u kobiety jest utrudniona. Dotyczy to szczególnie bardzo ważnego okresu w życiu płodu czyli pierwszych 10-12 tygodni. Dlatego też u kobiety w ciąży, z podejrzeniem niedoczynność tarczycy wskazane jest dodatkowe oznaczenie wolnych hormonów tarczycy. Jednocześnie należy pamiętać, że stężenia wolnych hormonów tarczycy należy odnosić do norm, które zmieniają się dla każdego trymestru ciąży. Każde laboratorium powinno poza wynikiem stężeń hormonów podać normy dla danego trymestru ciąży. Są one nieco wyższe w pierwszym i niższe w drugim i trzecim trymestrze. Po postawieniu rozpoznania niedoczynności tarczycy należy wykonać badanie przeciwciał przeciwtarczycowych: przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) i przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg).

Niedoczynność tarczycy w ciąży: leczenie

Kobieta planująca ciążę z rozpoznaną niedoczynnością powinna zgłosić ten fakt prowadzącemu endokrynologowi. Lekarz zwiększa dawkowanie leku zazwyczaj o około 30-50% ponieważ o tyle wzrasta zapotrzebowanie na lewotyroksynę u kobiety ciężarnej. Nawet niewielki nadmiar lewotyroksyny w tym okresie nie ma tak istotnego znaczenia jak niedobór leku w okresie pierwszych tygodni ciąży. W przypadku rozpoznania niedoczynności tarczycy przed ciążą prowadzący endokrynolog wdraża leczenie stopniowo zwiększając dawkę leku do dawki opisanej powyżej. W przypadku rozpoznania niedoczynności tarczycy u kobiety już będącej w ciąży lekarz dąży do jak najszybszego wyrównania niedoczynności tarczycy podając od razu docelową dawkę lewotyroksyny. Dawka początkowa wynosi 2.0-2.4 ug lewotyroksyny/kg masy ciała/dobę. Dawka jest odpowiednio modyfikowana pod kontrolą stężenia TSH i FT4. Stężenie TSH nie powinno przekraczać 2.5uIU/ml (najlepiej jeśli oscyluje w okolicy 1,0), a stężenie FT4 powinno znajdować się w normie wyznaczonej dla danego trymestru ciąży. Badanie wykonuje się przed przyjęciem porannej dawki lewotyroksyny. Po porodzie należy zmniejszyć dawkowanie lewotyroksyny do wartości sprzed ciąży pod kontrola stężenia TSH.

protask

49 odpowiedzi na “Niedoczynność tarczycy w ciąży”

 1. hashimotka82 pisze:

  Dziękuję za ten artykuł, dużo mi wyjaśnił, wiem już, że nie zostałam dobrze przygotowana do ciąży dlatego poroniłam, miałam za duże tsh (4,74) i nie miałam wcale zwiększanej dawki przed ciążą pomimo, że się leczę od 4 lat. Nie rozumiem dalej tylko jednego – dlaczego nie jest waże ft3 w ciąży, tylko samo tsh i ft4. Ja miałam ft3 na minusie (-165%) – to już były przecież oznaki anemii, bo ponoć żeby ft4 zmieniło się w ft3 potrzeba żelaza, czy tak? Nie warto zatem badać też ft3?

  • tarczyca.info pisze:

   Artykuł wyjaśnia tylko najważniejsze aspekty dotyczące przygotowania do ciąży, leczenia w ciąży. Nie opisano tutaj szczegółowo zmian w białkach, estrogenach, transporcie hormonów przez łożysko, konwersji tyroksyny do FT3 przez dejodenazę. Te wszystkie elementy mają sumaryczny wpływ na stężenia hormonów u kobiety zdrowej i kobiety chorującej na tarczycę. Jednak artykuł rozrósłby się do bardzo dużych rozmiarów. Generalnie zasada jest taka jak opisano w artykule- TSH powinno być mniejsze niż 2.5, czyli jeśli była Pani leczona wcześniej na niedoczynność dawka leku powinna być odpowiednio zwiększona aby uzyskać docelowe stężenie. Zwiększamy dawkę od razu do tej docelowej, nie jak u osoby poza okresem ciąży kiedy stopniowo zwiększamy dawkę. Kontrolujemy TSH i FT4. I najlepiej jest jeśli dane laboratorium ma normy dla FT4 dla określonych trymestrów ciąży.

 2. Klaudia pisze:

  Witam, mam takie pytanie jeśli w 7 tygodniu ciązy wykryto u mnie tarczyce z wynikiem 0,27 to jakie to ma dalsze skutki. ?

 3. niusia pisze:

  Witam,
  Jedni endokrynolodzy zalecają kontrole TSH i FT4 w ciąży, TSH poniżej 2,5 natomiast FT4 w normach laboratoryjnych….inni natomiast zalecają kontrole FT4 i FT3 gdzie wyniki powinny wynosić minimum 50% normy laboratoryjnej……proszę o wyjaśnienie

 4. agula2015 pisze:

  ZNOWU pewnie podobne pyt: ale jeden lekarz każe brać Euthyrox N 25 przy wyniku 1.160 Tsh i 1.27 Ft4 w 10tyg ciąży. A drugi lekarz nic nie każe. (W 8tydz Tsh wynosiło 2.68.) Już sama nie wiem komu wierzyć. .czy nadczynność jest gorsza czy niedoczynnosc tarczycy dla dziecka.mnie się wydaje że wynik raczej dobry. Proszę o interpretację. Dziękuję z góry. Agata

 5. megi pisze:

  witam,
  jestem w ósmym tygodniu ciąży. Właśnie odebrałam wyniki>
  TSH 3,85
  fT3: 2,54

  4 tygodnie temu TSH wynosiło 2.2.
  Czy taki skok może znacząco wpłynąć na rozwój dziecka??

 6. Olaska pisze:

  Ja miałam pół roku przed ciążą TSH 2,9 a w 6-stym tygodniu jak się dowiedziałam było TSH ponad 6. Leczenie zaczęło się od około 7/8-go tygodnia. Teraz jest tydzień 26sty a ja mam objawy nadczynności. Już trzecią noc z rzędu nie śpię nic i właśnie tu piszę i próbuję się czegoś dowiedzieć, bo nie chcę robić nic na własną rękę, ale będę musiała, bo nie mogę się dostać do endokrynologa. Niestety 2 miesiące temu musiałam się przeprowadzić do UK za mężem i tu wszystko trwa i trwa i lekarka pierwszego kontaktu nie skierowała mnie do endokrynologa, tylko przepisała receptę na lewotyroksynę w niezmienionej dawce. Na moje życzenie zrobiła test krwi. Powiedziałam jej, że powinien być na czczo, ale ona powiedziała, że jak już jestem teraz to zrobi teraz. Potem tydzień czekania na wyniki. TSH 1 a pozostałe mają tu inne normy więc nie podaję. I tyle. Nie wysłała mnie do endo. Zmieniłam zatem lekarza. To trwało… Poprosiłam o wizytę i to nadal trwa (mam we wtorek). Zanim będzie, jeśli będzie endokrynolog to nie wiem czy coś się nie stanie już złego do tej pory. Ostatni raz byłam na kontroli endo w Polsce 18 kwietnia. Dziś jest 21 czerwca, trzecią noc nic nie śpię, mam kołatanie serca i czytam, że jak odstawię nagle lek to się skończyć może migotaniem przedsionków. ..

 7. tarczyca.info pisze:

  TSH wskazuje na dobre wyrównanie, ale badanie powinno być wykonane przed przyjęciem leku oraz najlepiej w ciąży oceniać razem z FT4. Skoro jutro jest konsultacja endokrynologiczna najlepiej gdyby zjawiła się Pani na tą konsultację z aktualnymi badaniami.

 8. mona pisze:

  Witam, w związku z tym, że staram się o dziecko wykonałam sobie badania krwi pod kontem sprawdzenia czy wszystko u mnie gra 🙂 Przez kilka lat stosowałam tabletki antykoncepcyjne (microgynon 21), w rodzinie były już przypadki problemów z tarczycą (mama miała na niej guzki chłonne, siostra niedoczynność).Morfologia wyszła prawidłowa. Pierwsze badanie TSH wyniosło 3,75 (norma 0,27-4,2). Przeczytałam uważnie artykuły na Waszej stronie i komentarze i się trochę wystraszyłam, że jako kobieta starająca się o ciążę powinnam mieć TSH znacznie niższe. Więc po 4 dniach powtórzyłam badania: TSH 3-generacja-2,315 (0,55-4,0), FT3- 6,13 (3,5-6,5), FT4 – 20,40 (11,5-22,7). W obu przypadkach byłam na czczo, nie biorę żadnych leków oprócz kwasu foliowego. Tabletki anty odstawione od 4 msc. Ginekolog widział moje wyniki TSH na poziomie 3,75 i stwierdził, że jak na kobietę nie w ciąży to mieszczę się w normach, jakbym w niej była to wynik jest za wysoki i musiałby być “zbijany”. Na moje pytania odnośnie ewentualnych trudności z zajściem przy tych wynikach, nie otrzymałam konkretnej odpowiedzi jedynie to, że jak ciąży dłuższy czas nie będzie to mam się zgłosić. Proszę o radę czy powinnam udać się do endokrynologa czy wyniki są w porządku i spokojnie oczekiwać dwóch kresek? Nie jestem znawcą tematu, widzę tylko, że mieszczę się w normach tyle że przy górnych granicach. Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam!

 9. tarczyca.info pisze:

  Tak, wskazana jest konsultacja endokrynologiczna. Może warto zabrać ze sobą powtórzone kolejne TSH plus przeciwciała ATPO i ATG

 10. szukam pisze:

  Witam, proszę o odpowiedz…jestem w 33 tygodniu ciąży, od 16 lat leczę pooperacyjną niedoczynność tarczycy, która pod wpływem przyjmowanych hormonów często zmienia się w nadczynność. Brałam już Euthyrox, Letrox aktualnie Novothyral w dawce 75. przed ciążą wynik TSH utrzymywal się zazwyczaj w normie (Novothyral??). Ciążę zaczełam z TSH 0.135….i raczej tak to wyglądało przez cały czas, tj. 0,305, 0,195… w II trymestrze pojawił się najpierw wynik TSH 2,790 a po miesiącu TSH10, 160. Aktulanie TSH wynosi 1.6….co do FT3 to wynik zawsze mieścił się w normie a FT4 bywalo obniżone np: 0,81, 0,91 przy normach: [0,93-4,2]. W trakcie trwania ciąży dawki Novothyralu zmieniane w niewielkim stponiu zazwyczaj była to dodatkowa połówka tabletki raz lub dwa w tygodniu. Dodam, że tabletki przyjmuje właściwie tj. na czczo a posiłek zjadam po godzinie. Chciałabym zapytać czy te wahania w moim przypadku są po ciąży do wyregulowania?? oraz czy dziecko jest bezpieczne gdy systematycznie przyjmuję hormony pomimo takich wyników…??

 11. tarczyca.info pisze:

  Pacjentka będąca w ciąży powinna być ściśle monitorowana i prowadzona przez jednego endokrynologa. TSH najlepiej jeśli jest poniżej 2.5. Preferowana jest levotyroksyna (np Euthyrox, Letrox, Eltroxin). Ustawienie leczenia po porodzie nie jest jakimś wielkim problemem.

 12. Kamila85 pisze:

  Witam,
  Obecnie jestem w 34 tc. Do 8 tc niestety mialam podwyzszone TSH do poziomu 4,14 ( w 4 tc bylo 4,46). Na tarczycę leczyłam sie jeszcze przed ciaza i bralam Euthyrox 75. Na chwile obecna biore 125 i poziom tsh to 0,4. Mam pewne obawy, czy nie za pozno zaczelismy zbijac TSH. Naczytalam sie jakie to ma ogromne znaczenia dla rozwoju plodu, jego uklad nerwowy i kostny. Ponato ostatnio na usg wyszlo ze malenswto ma krotkie jak na swoj wiek kosci dlugie. Mam pewno obawy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam

  • tarczyca.info pisze:

   Odpowiedź na powyższe pytanie jest trudna. Nie są znane parametry w trakcie całej ciąży. Wydaje się, że warto byłoby skonsultować obraz usg z innym ultrasonografistą. Tym bardziej, że do porodu praktycznie nie zostało relatywnie dużo czasu. TSH było faktycznie nieco powyżej zalecanej górnej granicy zalecanej w pierwszym trymestrze jednak nie znane są wartości FT4 w tych punktach oznaczeń. Tak czy inaczej zbyt mało jest informacji (oznaczenia FT4, inne TSH, inne usg płodu…)

 13. niskieft4 pisze:

  Witam. Bardzo proszę o odpowiedź.
  W 4 miesiącu ciąży miałam robione tylko tsh, które wynosiło 1.56.
  W połowie 6 miesiąca ciąży po przeczytaniu artykułu o wpływie tarczycy na rozwój dziecka zrobiłam sama sobie badania.
  Lekarz nie zlecał mi wykonania ich.
  wyniki wyszły następujące:
  tsh- 1,26
  ft3 5,16 (4-8,3)
  ft4 7,74 (10,6-19,4)

  Niestety był to bardzo zły wynik i strasznie się martwiłam, gdyz nie wiedziałam jaki poziom ft4 był w momencie gdy dziecko tego najbardziej potrzebowało. Najgorsze jest to ze lekarz po spojrzeniu na wynik powiedział ze wszystko jest w porządku poniewaz tsh jest idealne i to naturalne ze w ciazy wyniki spadaja.
  Po konsultacji u endokrynologa brałam letrox 50.
  Obecnie córka kończy 3 miesiącę. Trudno jest ocenić czy prawidłowo się rozwija ponieważ jest zbyt mała. Proszę o opinię czy wg Pana takie wyniki hormonów tarczycy w ciaży mogą miec wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.

 14. kasieka pisze:

  Witam
  Chciałam zapytać odnośnie podwyższonego wyniku tsh. Jestem obecnie w 4 miesiącu ciąży i mój wynik, który dzis odebrałam to 3,2 wcześniejsze wyniki były w granicach 1,76. Jestem w ciąży bliźniaczej a wizytę mam za jakiś czas. Czy mam się martwić do czasu wizyty u lekarza czy może coś się stać z dnia na dzień? Czy może samemu mogę zwiększyć sobie dawkę leku Letrox? Dziękuję za odpowiedz

  • tarczyca.info pisze:

   Na stronie tarczyca.info nie są podejmowane decyzje terapeutyczne, szczególnie w przypadku ciąży. Wynika to m.in. z ograniczonego dostępu do pełnej informacji o Pacjencie. Najlepiej w ciąży decyzję podejmować w oparciu o TSH i FT4. Stężenie TSH powinno być poniżej 2.5 chociaż w późniejszej fazie ciąży ta granica jest nieco wyższa.

 15. michalina14 pisze:

  Witam.
  O tym,że choruję na niedoczynność tarczycy dowiedziałam się będąc w ciąży z synkiem(tsh15). W ciąży szybko udało się uregulować poziom hormonów i nie było żadnych komplikacji, synek urodził się duży silny i zdrowy. Niestety dostałam poporodowego zapalenia tarczycy. Po ponad roku udało się uregulować poziom tsh. Wyniki były prawidłowe przez pół roku. W zeszłym tygodniu okazało się że tsh jest podwyższony. Planuję drugą ciążę. Lekarz podniósł dawkę euthyroxu. Podczas badania usg wykrył jeden guzek wielkości 6mm nie zlecając jego biopsji. Chciałabym wiedzieć jak duże jest ryzyko pojawienia się kolejnych guzków oraz wystąpienie zaburzeń podczas oraz po ciąży (np.ponowne zapalenie,cukrzyca).

  • tarczyca.info pisze:

   1. Po pierwsze istotne jest rozpoznanie, czy rozwineła sie choroba Hashimoto?
   2. Ważne jest czy aktualnie niedoczynność tarczycy jest wyrównana
   3. W kolejną ciążę może Pani bezpiecznie zajść jak już TSH będzie idealnie wyrównane
   4. Sam wymiar zmiany w tarczycy to za mało aby dokładnie sie do tego odnieść, powinno być jeszcze trochę więcej informacji

 16. ka68 pisze:

  Witam. Jestem w 9 tygodniu ciąży. Zaniepokoiły mnie wyniki badań tarczycy. TSH (ICD-9 :L69) wynosi 2,2 przy normie 0,35-4,94, FT4 (ICD-9: O69 ) 1,23 przy normie 0,7- 1,48, anty-TPO (ICD-9: O09) wynosi 59,78, przy normie 0- 5,61, anty-TG (ICD-9:O18) wynosi 36,86, przy normie 0-4,11. Co oznaczają takie wyniki ?

  • ola83200 pisze:

   Witam, prosze o pomoc.
   Po pierwszej ciazy ok. rok temu ujawnila sie u mnie choroba Hashimoto z niedoczynnoscia (pocztkowe tsh powyzej 150!!). Od ok. pol rok biorac Euthyrox 88 moje tsh bylo ustabilizowane.
   Od kilku miesiecy mieszkam w Anglii, gdzie system opieki medycznej jest szokujacy.
   Moje tsh przed ciaza 0.6 (tutejsza norma 0.4-5.5)Wg zalecen mojego endokrynologa w dniu pozytywnego testu (koniec 4. tyg ciazy) powinnam zrobic badanie krwi I zwiekszyc dawke do 100. Poniewaz badanie zaplanowano mi na tydz. pozniej, zwiekszylam dawke po 4 dniach. Tsh wzroslo do 2.1 , wyniki dostalam pod koniec 6. tyg. ciazy. Pomimo, ze tutejszy GP nadal kazal utrzymac dawke 88 zwiekszylam ja do 122/100 co drugi dzien (co daje ok 111 czyli zwiekszenie poczatkowej dawki o ok. 25). Dzis po tyg. od pierwszego badanie “wyblagalam” u mojego GP badanie T4, dodatkowo poprosil o ponowne TSH. Umowilam sie na konsultacje telefoniczna z moim endokrynologiem w Polsce za 5 dni (bede juz miala wyniki). Wiem, ze nie powinnam sama ingerowac w dawki, ale gdyby nie to to moje tsh na pewno poszybowaloby w gore.
   Czy moge prosic o rade, czy dobrze robie, czy moze powinnam cos zmienic? Tutaj endokrynologa zobacze dopier w 12. tyg- takie zalecenia.

 17. ola83200 pisze:

  Jeszcze jedno pytanie- wiem, ze moje tsh dostosowuje sie do dawki, ktora biore po ok. 4 tyg od zmiany dawki, ale czy jesli zwiekszam dawke np. dzisiaj- do dziecka od razu dociera zwiekszona dawka tyroksyny, jeslki jej potrzebuje? czy nastepuje to tez dopiero po ok. miesiacu?

 18. tarczyca.info pisze:

  dawka dla dziecka jest od razu większa

 19. dagmara pisze:

  Witam,
  choruje na niedoczynosc tarczcycy, przed zajciem w ciaze moj wynik tsh byl okolo 1, w 4 tygdoniu ciazy ponizej 2,a aktualnie jestem w 9tc i moj wynik tsh wynosi 3,1 a FT4 20(mieszkam w Norwegii i nie jestem pewna czy tutaj sa takie same jednostki, a przy wynikach nie sa podane normy). Jestem tutaj pod kontrola tylko lekarza rodzinnego i on twierdzi,ze wszystko jest w porzadku i zaleca kontynuowac dawke euthyroxu 112.
  Przeczytalam,ze TSH w pierwszym trymestrze powinno byc 2,5 stad moje obawy czy wzrost TSH do 3,1 mogl zaszkodzic dziecku?
  Bardzo prosze o odpowiedz!

 20. aniaa22 pisze:

  Witam! Chcemy z mężem starać się o dziecko. Tym samym zrobiłam sobie badania. Wszystko wyszło dobrze tylko tsh 6,94. Martwię się. Co teraz powinnam zrobić?na ile odsunie się decyzja o dziecku?

 21. aniaa22 pisze:

  Witam! Chcemy z mężem starać się o dziecko. Tym samym zrobiłam sobie badania. Wszystko wyszło dobrze tylko tsh 6,94. Martwię się. Co teraz powinnam zrobić?na ile odsunie się decyzja o dziecku?proszę o info.

 22. tarczyca.info pisze:

  Przy takim TSH powinno się najpierw uporządkować problem z tarczycą. Diagnostyka i leczenie najprawdopodobniej. Dopiero potem można starać się o dziecko. Konsultacja endokrynologa jest nieodzowna.

 23. Ewa89 pisze:

  Witam!
  Aktualnie kończę 27tydzień ciąży, dokładnie miesiąc temu wynik TSH – 1,53 , zwiększyłam dawkę z 50 do 75 euthyrox. Aktualny wynik TSH – 2,61. Czy to nie powód do niepokoju pomimo zwiększonej dawki euthyroxu?

 24. izabela30 pisze:

  Witam
  Choruje na niedoczynność od 4 lat, od pół roku biorę eutyrox 112,obecnie okazało się że jestem w 7 tygodniu ciąży, od razu zrobiłam badania i wyszło tsh 2,62 a ft4 20,3 proszę o pomoc czy te wyniki są złe czy w miarę w normie

 25. pauliszku pisze:

  Witam serdecznie.

  Wczoraj dowiedziałam się, że jestem w 3 tygodniu ciąży.
  Lekarz oznajmił mi, że mam również problem z tarczycą. Przedstawił mi moje wyniki:
  FT3- 3,4
  FT4- 10,7
  TSH-4,40

  Od wczoraj już biorę lek L-Thyroxin 50, jedną tabletkę dziennie. Mam obawy, co do zdrowia swojego przyszłego dziecka.

  Proszę o pomoc!

 26. else86 pisze:

  Witam,

  kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie niedoczynność tarczycy z hashimoto, niestety endokrynolog zlecił mi zbyt dużą dawkę leku (euthyrox 75), przez co borykałam się z polekową nadczynnością. Jeszcze 3 miesiące temu miałam tsh 0,02. Miesiąc temu okazało się, że jestem w ciąży, od razu zrobiłam badania, w których tsh wyniosło 13,6! (ft3 i ft4 w normie). Ginekolog był w szoku, że udało mi się zajść w ciążę i że ta ciąża sie utrzymała. Szybko umówiłam się na wizytę u nowego endokrynologa, który uspokoił mnie. Powiedział, że tsh faktycznie jest wysokie, ale najważniejsze że ft3 i4 są w normie. Zostałam przy euthyrox 75, bo podobno w moim obecnym stanie będzie odpowiednia (a jeśli zejdę do 2 to dr zwiększy dawkę). W następnym tygodniu mam wizytę i zrobię nowe badania, mam nadzieję, że tsh spadło.
  Ten artykuł mnie trochę przestraszył, martwią mnie opisane przez Was zaburzenia rozwoju neuropsychologicznego, obniżenie ilorazu inteligencji czy co za tym idzie kłopoty z nauką. Jeśli takie zaburzenia występują przy tsh wyższym niż 2,5 to co się dzieje przy 13,6? Czy powinnam się martwić?

 27. tarczyca.info pisze:

  Bardzo dobrze, że lekarz Panią uspokoił. Bardzo ważne jest aby FT4 było w odpowiednim przedziale normy.
  Zapraszamy do portalu http://www.PytamDoktora.pl, na którym udzielane są obszerne odpowiedzi na zadane pytania.
  https://www.tarczyca.info/wizyta-w-gabinecie-lub-online/

 28. PaulinaM pisze:

  Dzień dobry,
  Jestem w 19. tygodniu ciąży, w 12. Tyg. TSH wynosiło 2,17, badanie TSH zrobiłam ponownie tydzień temu i TSH 3,37, a antyTPO (zlecone przez ginekolog) 131,9. Wizytę u endokrynologa mam umówiona dopiero za 2 tygodnie. Telefonicznie endokrynolog powiedział mi, że powinnam pójść do lek. rodzinnego po receptę na Letrox 50 i brać do umówionej wizyty 1 tabletkę na czczo dziennie. Nigdy wcześniej nie byłam leczona z powodu tarczycy, a wyniki były zawsze dobre. Moje pytanie czy rzeczywiście powinnam już zacząć brać ten lek, czy jednak powtórzyć jeszcze raz badanie TSH i czekać na wizytę?

 29. lidiam pisze:

  Dzień dobry,
  jestem w 7 tygodniu ciąży, jeszcze nie byłam u lekarza. Leczę się niedoczynność tarczycy od września 2015. Biorę Euthyrox 62,5. (połowa 125). Ponad tydzień temu zrobiłam badania i wyniki są następujące: TSH 2,070, fT3 4,09 , fT4 15,65. Moja lekarka jest na urlopie. Czy powinnam zwiększyć dawkę? Czy wartości są prawidłowe?

 30. Paulina24 pisze:

  Witam
  Przez kilka lat leczyłam się na niedoczynność tarczycy. W 2014 roku lekarz endokrynolog stwierdził, że nie ma potrzeby dalszego przyjmowania leków, gdyż uznał, że moja niedoczynność miała związek z okresem dojrzewania (wówczas poziom TSH to 2.87). W 2015 roku mój poziom TSH to 3.85 FT4 15,5 FT3 5,2, USG tarczycy prawidłowe. Wówczas dostałam kartkę informacyjną do lekarza rodzinnego, iż nie wymagam leczenia w poradni specjalistycznej. Obecnie jestem w 10 tygodniu ciąży. Kiedy dowiedziałam się, że spodziewam się dziecka byłam w 4 tygodniu, a mój poziom TSH wynosił 2,92. Wówczas lekarz endokrynolog wprowadził mi Eutyrox 25. Aktualnie po regularnym przyjmowaniu Eutyrox25 oraz jodu w 10 tygodniu ciąży moje TSH podniosło się do 3,55. Po przewertowaniu internetu bardzo się martwię jak może wpłynąć to na rozwój mojego dziecka?

 31. gabis23 pisze:

  Pisze z takim zapytaniem. Jestem w siódmym tygodniu ciąży robiac badania tsh wynik wyszedl jak przedzial jest od 0.25 do 5.00 wyszlo mi 5.07. Pani doktor ginekolog przepisala mi euthyrox 25. Czy powinnam zglosic sie do endokrynologa czy narazie brac te tabletki bo bardzo sie obawiam.

 32. tarczyca.info pisze:

  Tak, powinna Pani zgłosić się do endokrynologa z aktualnym TSH i FT4. Wymaga Pani uzupełniającej diagnostyki i modyfikacji dawki.
  https://pytamdoktora.pl/lekarz/22/piotr-miskiewicz

 33. mon132701 pisze:

  Witam,

  Moje wyniki na tarczycy:

  Bardzo proszę o pomoc , co one na wstępie mogą mówić??

  TSH 3,16 mlU/l 0,27 — 4,20 b1

  FT4 15,71 pmol/l 12 — 22 b1

  FT3 4,85 pmol/l 3,1 — 6,8

  Mam 30 lat
  Ostatnio przytyłam i nie mogę schudnąć.
  Mam się czym martwić??

  Pewnie powinnam rozszerzyć zakres badań , ale proszę o jakieś wstępne info.

 34. CherryLady pisze:

  Witam serdecznie,
  Od jakiegoś czasu nie mogę uporać się z różnymi dziwnymi objawami, które są bardzo nieklarowne, raz się pojawiają i są nasilone, raz praktycznie niewyczuwalne. W marcu 2016 roku miałam robione badania pod kątem problemów z tarczycą, m.in Hashimoto (USG i hormony) – na USG nie było nieprawidłowości, jednak tarczyca miała nieprawidłową echogeniczość i drobną zmianę guzkową około 1-2mm. Niby wszystko w normie, TSH wtedy było na poziomie 1.8 i w pół roku wzrosło do 3.8 – mam 21 lat.
  Objawy:
  – częste uczucie zimna, osłabienie,
  – kołatanie serca, niekiedy szybszy i nieregularny rytm,
  – problemy ze skórą, szczególnie ostatnio zauważyłam więcej wyprysków,
  – wypadanie włosów (było od dawna ale teraz wypada ich więcej),
  – miesiączka ostatnio spóźniła mi się ponad tydzień (cykle 28-35 dni),
  – nerwowość, czasem problem ze skupieniem sie na jednej rzeczy, brak chęci do czegokolwiek.
  Pani doktor internistka skierowała mnie do kardiologa sercem ale nie wiem, czy tędy droga. Czytałam też, że niedoczynność tarczycy może być utajona i wtedy ciężko stwierdzić cokolwiek, bo wolne hormony mogą być w normie.
  Aktualne wyniki hormonów:
  TSH 3.8
  FT3 2.97
  FT4 1.09
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 35. izabel52 pisze:

  hej ja mam podobne wyniki 🙂 a robiłaś wyniki anty TPO i anty TG?masz najprawdopodobniej hasimoto jak ja zresztą 🙂

 36. chryseis777 pisze:

  Witam jestem w ciazy blizniaczej w 25 tyg moje wyniki z prrzed ciazy tsh 6 zbite do 1, 9 teraz tsh 1,75 a ft4 0,92 ng/dL nirma 0,7-1,47. Czy wszystko ok czy powinnam zwiekszyc euthyrox. Biore 25 ale lekarz nic nie mowi a do endo mam jeszcze 2 tyg.

 37. […] jawnej niedoczynności tarczycy (podwyższone TSH, obniżone FT4) omówiono w oddzielnym dziale niedoczynność tarczycy w ciąży W przypadku jedynie podwyższonego TSH i prawidłowego FT4 występuje niewielki niedobór […]

 38. KingaR pisze:

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Obecnie jestem w 6 tygodniu ciąży. Moje TSH wynosi 10,02 mlU/ml, Ft-3 2,55pg/ml, ft-4 1,04ng/dl, ATPO- 113,5 IU/ml. Konsultowałam te wyniki z dwoma lekarzami endokrynologi i każdy mówi co innego. Jedna pani doktor każe nie sugerować się wysokim wynikiem TSH, ponieważ najważniejsze jest Ft-4, które jest w normie i jak twierdzi dziecko jest zabezpieczone. Zaleca tylko nieznacznie zwiększyć dawkę hormonu. Twierdzi, że zbyt duża dawką wpędziłoby mnie w nadczynność. Natomiast druga Pani doktor twierdzi, że TSH jest bardzo ważne i zwiększyła mi dawkę leku o 50% celem jego jak najszybszego zbicia do poziomu poniżej 2. Za tydzień mam ponowić badanie i jeśli nie będzie spadać mam zwiększyć dawkę ze 150 na 175. Ta cała sytuacja bardzo mnie martwi. Boję się czy tak wysokie TSH nie zaszkodzi dziecku. Wiem, że na tak wczesnym etapie ciąży ma to największe znaczenie. Byłabym bardzo wdzięczna za możliwie szybką odpowiedz.

 39. tarczyca.info pisze:

  Szanowna Pani. Docelowe stężenie TSH w pierwszym trymestrze to mniej niż 2.5. FT4 najlepiej powyżej połowy normy. W ciąży dawkę zawsze zwiększamy bo zwiększa się zapotrzebowanie na lek. Zazwyczaj o około 30%. Ale wzrost dawkowania może być różny. Jeśli przed ciążą dawka była za mała i TSH było zbyt wysokie to na początku ciąży dawkę należy zdecydowanie bardziej zwiekszyć. Dobranie idealnej dawki w takiej sytuacji wymaga dokładnego przeanalizowania jakie były stężenia hormonów przed ciążą, jaka była dawka tyroksyny przed ciążą, czy lek jest prawidłowo przyjmowany, czy inne leki nie wpływają na hamowanie wchłaniania tyroksyny. To powinno zostać wykonane na pierwszej wizycie ciężarnej i dawka powinna być czasami zdecydowanie zwiekszona.

Dodaj komentarz

NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WĄTKI NA FORUM

NAJNOWSZE KOMENTARZE

 • Beti:

  Witam czy mam chora tarczycę? Tsh 2,934,ft3 3,49poml, ft4 12,48, atg 316, 7, a...

 • ania5.11:

  Witam. Jak można interpretować poniższe wyniki ? ? Mam 24 lata. Kobieta Tarcz...

 • tarczyca.info:

  Szanowna Pani. Docelowe stężenie TSH w pierwszym trymestrze to mniej niż 2.5....

 • KingaR:

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Obecnie jestem w 6 tygodniu ciąży. Moje ...

 • AndrewFlo:

  Prawej patrząc na babcie z jej perspektywy po lewej stronie....

 • AndrewFlo:

  Dzień dobry. Moja babcia ma 91 lat i w ciągu kilku (5lat) pojawiło jej się...

 • sandra1287:

  Witam jestem w trakcie 4 rzutu Gravesa w trakcie przygotowywania do leczenia jod...

 • leptynka1987:

  Wiem, że problemy z tarczycą są dziedziczne. Mój tata ma nadczynność tarcz...

 • SylaW:

  Proszę o poradę odnośnie moich wyników. W lipcu poroniłam w 9 tygodniu cią...

 • Niedoczynność tarczycy w ciąży | Tarczyca.info:

  […] Szczegóły omówiono w dziale ciąża a tarczyca […]...

 • Podwyższone TSH w ciąży | Wysokie TSH a ciąża | Portal Tarczyca.info:

  […] jawnej niedoczynności tarczycy (podwyższone TSH, obniżone FT4) omó...

 • daniela:

  Witam Mam pytanie jestem tydzień po operacji całkowitego usunięcia tarczycy...