Przełom tarczycowy

Przełom tarczycowy

Brak Komentarzy

Wstęp.
Przełom tarczycowy jest stanem, w którym na skutek różnych czynników dochodzi do zagrażającego życiu gwałtownego uwolnienia hormonów tarczycy. Wśród przyczyn prowadzących do takiego stanu należy wymienić nieleczoną ciężką nadczynność tarczycy (najczęściej w przebiegu choroby Gravesa) plus dodatkowy czynnik wyzwalający (infekcja, stres, wysiłek) lub przeprowadzenie operacji u chorego nieprzygotowanego (z nadczynnością tarczycy). Czytaj dalej…


Pacjentka z przełomem tarczycowym

4 Komentarzy

45-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym była leczona przez ostatnie 4 lata z powodu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa. Została przyjęta do Kliniki Endokrynologii z powodu pobudzenia, bezsenności, ogólnego osłabienia oraz osłabienia siły mięśniowej. Czytaj dalej…