Nadczynność tarczycy

Tarczyca a miesiączki, płodność, libido

Brak Komentarzy

Tarczyca a miesiączki, płodność, libido. Zarówno nadczynność jak i niedoczynność tarczycy mogą wpływać na zaburzenia miesiączkowania. Problem wpływu nadczynności tarczycy na zatrzymanie miesiączkowania stwierdził już w 1840 roku von Basedow (od nazwiska Basedowa oraz Graves’a powstał synonim choroba Graves’a i Basedowa). Czytaj dalej…


Orbitopatia Graves’a

Brak Komentarzy

Orbitopatia Graves’a (GO) występuje u około 30-40% osób w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa. Może jednak wystąpić również u chorych z chorobą Hashimoto. Bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania, ale również zdecydowanie pogarszającym skuteczność leczenia jest palenie papierosów. Czytaj dalej…


Nadczynność tarczycy

Brak Komentarzy

Co to jest nadczynność tarczycy

Nadczynność tarczycy to sytuacja, w której dochodzi do zwiększenia wydzielania hormonów tarczycy powyżej zapotrzebowania tkankowego. Wśród stosowanych pojęć należy wymienić:

  • subkliniczna nadczynność: stężenie hormonów tarczycy jest prawidłowe (FT4, FT3 w normie) przy obniżonym stężeniu TSH
  • Czytaj dalej…


Choroba Gravesa

Brak Komentarzy

Choroba Gravesa jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Dochodzi w niej do powstawania specyficznych autoprzeciwciał skierowanych przeciwko receptorowi TSH, a następnie pobudzenia przez powyższe przeciwciała komórek tarczycy do nadmiernej produkcji hormonów tarczycy. Częścią składową tej choroby jest występująca u niektórych osób orbitopatia tarczycowa i obrzęk przedgoleniowy. Istotnymi czynnikami, które odgrywają rolę w rozwoju tej choroby są czynniki genetyczne Czytaj dalej…


Nadczynność tarczycy w ciąży

Brak Komentarzy

Nadczynność tarczycy w ciąży: co to jest nadczynność tarczycy, jakie są jej przyczyny.

Nadczynność tarczycy jest stanem, w którym występuje w organizmie nadmiar hormonów tarczycy prowadzący do różnych objawów klinicznych. Nasilenie objawów oraz ewentualne powikłania związane są z ciężkością nadczynności tarczycy oraz czasem jej trwania. Większości przypadków w okresie ciąży jest związana z chorobą Gravesa (około 85% przypadków). Czytaj dalej…


Wole guzkowe toksyczne i guzek autonomiczny

Brak Komentarzy

Do nadczynności tarczycy w przypadku wola guzkowego toksycznego dochodzi w wyniku guzkowego rozrostu tarczycy. W przypadku guzka autonomicznego rozrost dotyczy jednego guzka. Można powiedzieć, że wole guzkowe toksyczne w Polsce jest konsekwencją niedoborów jodu jakie miały miejsce przed ponad 15 laty. W wyniku obniżenia podaży jodu (w przeszłości nie prowadzono obowiązkowego dodawania jodu do soli kuchennej) na większości terenów Polski dochodziło do początkowego rozrostu tarczycy a następnie rozwoju guzków. Czytaj dalej…


Przełom tarczycowy

Brak Komentarzy

Wstęp.
Przełom tarczycowy jest stanem, w którym na skutek różnych czynników dochodzi do zagrażającego życiu gwałtownego uwolnienia hormonów tarczycy. Wśród przyczyn prowadzących do takiego stanu należy wymienić nieleczoną ciężką nadczynność tarczycy (najczęściej w przebiegu choroby Gravesa) plus dodatkowy czynnik wyzwalający (infekcja, stres, wysiłek) lub przeprowadzenie operacji u chorego nieprzygotowanego (z nadczynnością tarczycy). Czytaj dalej…


Pacjentka z przełomem tarczycowym

4 Komentarzy

45-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym była leczona przez ostatnie 4 lata z powodu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa. Została przyjęta do Kliniki Endokrynologii z powodu pobudzenia, bezsenności, ogólnego osłabienia oraz osłabienia siły mięśniowej. Czytaj dalej…


Choroba Hashimoto czy choroba Gravesa

Brak Komentarzy

Choroba Hashimoto czy choroba Gravesa: różnicowanie pacjentów w okresie nadczynności tarczycy

W niektórych sytuacjach przebieg choroby Hashimoto i choroby Gravesa może być podobny. Dotyczy to tych przypadków, w których w początkowym okresie choroby Hashimoto występuje nadczynność tarczycy (tzw hashitoxicosic). Ta faza choroby może być trudna do odróżnienia od choroby Gravesa. Czytaj dalej…